GDPR Cases

Bærbar computer på træbord

Hvis du driver virksomhed eller skal til at stifte virksomhed, så har GDPR stor betydning for din måde at drive virksomheden på. Der er dog stor forskel på, hvordan GDPR påvirker dig, alt efter hvilken branche du manøvrerer i.

Du kan finde rigtig god information på Datatilsynets hjemmeside, men meget af informationen er generel, så du skal selv finde de dele der lige præcis passer din situation. Måske får du ansvaret for at I overholder GDPR i den lokale sportsklub, eller også starter du bare virksomhed i en særlig branche. GDPR kravene i forhold til behandling af persondata er vidt forskellige.

Bliv klogere på persondatabehandling og GDPR med konkrete cases

Derfor har vi undersøgt nogle konkrete cases, og redegjort for hvordan GDPR kommer i spil netop i denne case. Lad det dog være sagt med det samme. Vi er hverken revisorer eller advokater, men almindelige mennesker, der har gjort en ekstra indsats for at sætte sig ind i tingene.

Du kan finde de konkrete cases om GDPR og behandling af persondata og personfølsomme oplysninger i hovedmenuen. Vi kigger eksempelvis nærmere på GDPR for en sportsklub, og derudover har vi cases om byggebranchen og mere generelt virksomhedsdrift. Til sidst har vi to lidt anderledes cases, der ligeså meget retter sig mod den private. Den ene er i forhold til hvis du har din egen hjemmeside. Den anden er hvordan GDPR gavner dig som privat forbruger, og hvordan du kan forholde dig til den.

Hvad hører ikke under GDPR

Med alle de regler der omfattes af GDPR, kan det være fristende at putte for mange lovgivninger i kassen. Det skal man passe på med. GDPR vedrører beskyttelse af persondata og intet andet. At der så hører et komplekst og omfattende emne herunder er en anden ting.

Andre lovgivninger som man skal passe på at blande sammen med GDPR er eksempelvis markedsføringsloven. Om reklamer på hjemmesider eller sociale medier skal markeres som reklame, og hvordan det skal gøres har eksempelvis intet med GDPR at gøre.

Som et andet eksempel kan nævnes ophavsretloven. Vi er stødt på enkelte steder hvor betegnelsen GDPR fejlagtigt er hevet frem, hvor der egentlig diskuteres om, hvornår man har rettigheder til at bruge billedmateriale eller tekst som man ikke selv har forfattet. Det har eksempelvist været i en diskussion om, hvorvidt man må tage tilfældige billeder fra Google og bruge dem selv. Uden at komme videre ind på emnet, vil vi kort konstatere: Det må man selvfølgelig ikke!

Søg professionel hjælp hvis du er i tvivl

Som nævnt er vi ikke uddannede til at rådgive om persondata og GDPR, så hvis du er det mindste i tvivl om din persondatabehandling og om hvorvidt den overholder persondataforordningen, så vil vi på DBReform råde dig til at søge professionel hjælp.

Denne artikel er udarbejdet med hjælp fra Bandbase.dk.