Kan alle lære at handle med CFD'er?

Kan alle lære at handle med CFD’er?

CFD-handel kan virke avanceret og besværligt. Derfor er mange af den opfattelse, at det er finansielt instrument, der er forbeholdt børsmæglere, investeringsfonde m.m. Det er dog slet ikke tilfældet.

Alle kan nemlig handle med CFD’er. Faktisk er det i mange tilfælde lettere, end at handle med aktier. Er du vant til at handle med aktier, vil CFD-handel dog føles velkendt.

Det skyldes, at handel med en CFD (Contract for Difference) på de fleste punkter kan sidestilles med handel med en aktie. En af fordelene ved CFD’er er dog, at det er nemt at gå kort, hvorfor det er muligt at opnå gevinst ved kursfald.

Hvad er CFD’er?

CFD’er er en del af den kategori, der kaldes derivater. Det indebærer, at kontrakten er baseret på et underliggende aktiv, som derfor styrer prisudviklingen.

Det underliggende aktiv, der styrer CFD’ens prisudvikling, kan være mange ting. Det kan blandt andet være enkeltaktier, kryptovaluta, indeks, råvarer, valutaer og andet.

Kan handles med margin

CFD’er kan også handles med margin. Det er en måde, hvorpå investorer kan gøre deres positioner mere slagkraftige, når de indgår handler.

Handler du med aktier, er det som regel udelukkende muligt at investere det beløb, du har på din handelskonto. Har du 30.000 kr. på din handelskonto, har du derfor 30.000 kr. at investere.

Handles der derimod med en margin, er det fortsat nødvendigt at have penge på din konto. En marginposition fungerer dog ved, at du kun skal stille en mindre del af den samlede position som sikkerhed for investeringen.

Med marginerne bliver din position gearet, hvilket betyder, at du på en platform, hvor margin er x5 kan stille 1.000 kr. i sikkerhed, hvorefter du kan handle CFD’er for op til 5.000 kr.

Hvordan fungerer en CFD?

Når du handler med CFD’er, handler du med kontrakter, der følger priserne i et underliggende aktiv. Køber du en CFD og tager lang position i denne, får du afkast, hvis kursen på det underliggende aktiv stiger.

Modsat kan du også sælge en CFD, hvilket vil give afkast, hvis kursen på det underliggende instrument falder. Det kaldes at gå kort. Dette kan du også gøre, selvom du ikke ejer det underliggende aktiv selv.

Ønsker du at handle med CFD’er, så handl med CFD’er på en platform, der tilbyder et stort udvalg af instrumenter. Det giver dig nemlig flere muligheder, når du skal investere den sum penge, du indbetaler på din handelskonto.