En forsikringsmægler kan hjælpe dig til bedre forsikringer

Sådan tjener en forsikringsmægler sin løn, og hvorfor det påvirker dig

En forsikringsmægler er en person der repræsenterer dig eller din virksomhed. En forsikringsmægler ansættes med det formål at evaluere ens nuværende forsikringsforhold, og få en vurdering af om de kan forbedres.

Forsikringsmæglerens funktion

Når en forsikringsmægler rekrutteres til en virksomhed, udfører hun eller han en gennemgående analyse af virksomheden. Virksomhedens stærke og svage sider bliver afklaret og mægleren kommer med en analyse af hvilken forsikring der passer bedst til virksomheden. Denne analyse indeholder en redegørelse for hvor virksomhedens risikopunkter ligger og kan hjælpe med at forstå hvilke punkter en god forsikring skal dække, og hvad den ikke skal.

Næste skridt

Den indledende rekruttering er naturligvis kun en del af forsikringsmæglerens arbejde. Når din eller din virksomheds behov er blevet afklaret og redegjort for, skaffer forsikringsmægleren et tilbud på en forsikring. Disse forsikringsmæglere fungerer som bindeled mellem forsikringsselskaber og deres kunder, men deres vigtigste opgave er ikke at sælge dig en forsikring. Det er at købe en forsikring til dig.

Mægleren benytter sit netværk til at indsamle tilbud fra forskellige forsikringsselskaber. Det kan være selskaber som din mægler har arbejdet sammen med før, som han har en direkte aftale med, eller selskaber som han finder passende til dig og din virksomheds arbejde.

Nogle forsikringsselskaber har direkte aftaler med mæglere. Det kan både være en fordel og en ulempe for kunden der leder efter en forsikring. En aftale kan indeholde ekstra goder eller rabatter, men kan også betyde at andre selskaber der passer bedre eller er mere konkurrencedygtige bliver udelukket fra at give et tilbud.

Det er derfor vigtigt at du vælger en forsikringsmægler med gode forbindelser, der arbejder transparent. Har han forbindelse og erfaring med at forsikre det du arbejder med, eller er han blot ude på at tjene sine penge og gå til næste kunde?

Aflønning

Når din forsikringsmægler har udført sin vurdering af dine behov og har haft ét eller flere selskaber i udbud om forsikringer er transaktionen i princippet ovre. Når aftalen mellem forsikringsselskab og virksomhed underskrives, indgår heri en kommission til forsikringsmægleren.

Mægleren aflønnes altså hovedsageligt først når aftalen er i hus mellem de deltagende parter. Forsikringsmæglere er drevet af at skabe resultater og at matche virksomheder med passende forsikringer.

Mange gange aftales det med mægleren at denne løbende kommer igen og vurderer den forsikrede virksomheds forhold på ny. Dette skyldes at mange virksomheder løbende udvikler sig, og derfor gør deres forsikringsbehov også.